Broušení pilových kotoučů z nástrojové oceli

Pilové kotouče na dřevo

Pilový kotouč je rotační řezný nástroj tvaru kruhového listu s mnoha řeznými hranami na obvodě, který je určený pro strojní řezání dřeva a materiálů na bázi dřeva. Pilový kotouč je vyroben z ušlechtilé nástrojové oceli, je tepelně zpracován, vyrovnán, vytužen, rozveden a naostřen.

Rozvod:

Velikost rozvodu (jedna strana) zpravidla bývá velikosti 1/4 tloušťky těla pily. Rozvádí se pouze horní třetina zubu. Rozvod musí být symetrický,jinak pilový kotouč zabíhá na stranu většího rozvodu. Rozvod se zásadně upravuje před ostřením, po ostření se pouze překontroluje a poopraví, je-li třeba. Při použití příliš malého rozvodu se pilový kotouč zahřívá, ztrácí tuhost a zabíhá. Při příliš velkém rozvodu vznikají ztráty větším prořezem, vyšší spotřebou energie a zvětšenou drsností řezné plochy.

  • Pro měkké dřevo volíme větší rozvod než pro tvrdé dřevo.
  • Pro podélný řez volíme větší rozvod než pro příčný řez.
  • Pro vlhké dřevo volíme větší rozvod než pro suché dřevo.
  • Pro zmrzlé dřevo volíme menší rozvod než pro nezmrzlé.
  • Při špatném stavu stroje volíme větší rozvod.

Nejčastější příčiny nižší trvanlivosti ostří

Přehřátí ostří:

Projevuje se změnou barvy špičky břitu způsobenou přehřátím materiálu při broušení. Přehřátí může být způsobeno příliš velkým tlakem (velký úběr materiálu) brusného kotouče na broušený povrch, příliš tvrdým brusným kotoučem, příliš jemnou zrnitostí brusného kotouče, špatným upnutím nástroje nebo intenzivním broušením bez chlazení.

Příliš velká řezná rychlost:

Řezná rychlost kotouče

v = řezná (obvodová) rychlost v m/s je:

  • 60 m/s pro menší tloušťky pil
  • 80 m/s pro větší tloušťky pil
n = otáčky pilového kotouče (ot / 1min)
D = průměr pilového kotouče (mm)

Informace převztay ze stránek pilana.cz